Hlavná stránka  

 
Deň ľudovej rozprávky
16.03.2017

 Dňa 16.03.2017 sa naša škola v spolupráci s Obecným úradom v Hranovnici zúčastnila akcie „Deň ľudovej rozprávky“. Žiaci za asistencie svojich triednych učiteľov tomuto projektu venovali dve vyučovacie hodiny, na ktorých pracovali s textom od Pavla Dobšinského. Po prečítaní rozprávky, ktorú vybral triedny učiteľ, žiaci plnili úlohy týkajúce sa prečítaného textu. V závere druhej vyučovacej hodiny mali žiaci za úlohu rozprávku aj umelecky stvárniť (výtvarné práce, dramatizácia).