Hlavná stránka  

 
Deň učiteľov
24.03.2017

28. marca si celá naša pedagogická i nepedagogická verejnosť pripomenie sviatok všetkých pedagogických pracovníkov - Deň učiteľov. Tento sviatok  nositeľov múdrosti a vzdelanosti si pripomenieme i my na slávnostnom zasadnutí pedagogickej rady.