Hlavná stránka  

 
Výchovný koncert
04.11.2016

             Dňa 27. 10. 2016 sa 45 žiakov našej ZŠ zúčastnilo výchovného koncertu zameraného na finančnú gramotnosť. Výchovný koncert sa konal v zasadačke MsÚ v Poprade aj za účasti žiakov z popradských ZŠ.

Už v úvode veselou pesničkou o peniazoch účinkujúci navodili príjemnú veselú atmosféru.

Formou otázok, na ktoré odpovedali dobrovoľníci za odmenu, boli žiaci poučení o správnom hospodárení a investovaní peňazí. Účinkujúci viackrát zdôraznili, že najlepšou vratnou investíciou je investícia do vzdelania.

V celom programe spievali pesničky o peniazoch. Napr.: v ktorej krajine sa platí €-rom, mali žiaci zistiť podľa zaspievanej pesničky daného štátu, no pre niektorých dobrovoľníkov to bol veľký problém.

           

Naši žiaci rytmickým pohybom a potleskom na mieste vyjadrili radosť z danej akcie.