Hlavná stránka  

 
Svetový deň výživy
27.10.2016

Svetový deň výživy si pripomíname každoročne 16. októbra.

Výživa sa významnou mierou podieľa na výslednom výživnom stave jedinca. Je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Tento deň sa oslavuje na základe rozhodnutia konferencie OSN. Viac ako 150 krajín sleduje túto udalosť každý rok.

Aj naša  škola si tento významný deň pripomenula 18.-19.10.2016. Triedni učitelia si v týchto dňoch na posledných hodinách pre svojich  žiakov pripravili rôzny program: besedy, prezentácie, rôzne aktivity o zdravom životnom štýle a iné. Viac o tomto dni si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Foto