Hlavná stránka  

 
Európsky deň jazykov 2014
26.09.2014

 Európsky deň jazykov

26.september, Rada Európy v Štrasburgu, vyhlásila za Európsky deň jazykov. Každoročne sa do tohto projektu zapájajú milióny ľudí. Ani naša škola nebola výnimkou.

Prostredníctvom rozhlasového vysielania sme žiakom priblížili, aké je štúdium cudzích jazykov dôležité. Tento deň sme si pripomenuli aj rôznymi aktivitami. Žiaci všetkých tried vyrábali národné vlajky európskych štátov, ktoré si zvolili. Zhotovovaním vlajky rozvíjali najmä svoju tvorivosť a zručnosť. Zároveň sa o danej krajine dozvedeli nové zaujímavé informácie. Pre našich žiakov sme pripravili aj aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. S pomocou papierovej bytosti Huga sme si osvojovali slovnú zásobu ľudského tela v oboch cudzích jazykoch. Pri spievaní anglických a nemeckých pesničiek sme si precvičili farby a jednotlivé povolania. Žiakom bola pridelená aj samostatná úloha, lúštenie osemsmeroviek, pri ktorých boli svedomití a našli všetky dané slová. Taktiež sme pre nich v multimediálnej učebni pripravili prezentáciu o Spojenom kráľovstve a Veľkej Británii, o jeho hlavnom meste Londýn, čo prinieslo žiakom nové poznatky. Deň sme zakončili anglickou didaktickou hrou „Happy“ spojenou s pohybom žiakov.

Do projektu sa zapojilo 77 žiakov, triedy I. stupňa – III.A/III.B/IV.A a triedy II. stupňa VI.A/VII.A. Všetci žiaci boli pozorní, pri práci svedomití a kreatívni, s úsmevom na tvári. Tento deň im priniesol nové vedomosti o krajinách Európskej únie a didaktickú zábavu v cudzích jazykoch.

Cieľom rôznych aktivít Európskeho dňa jazykov je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových kategóriách, podpora viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je potrebné zachovávať, chrániť a rozvíjať.

Foto k EDJ