Hlavná stránka  

 
Nikdy nezabudneme!
23.09.2014

     Žiaci 7.A triedy pod vedením pani triednej učiteľky Viery KRAJČOVEJ k  70. výročiu SNP spoznávali pamätné miesta v okolí a vzdali hold, úctu položením kytice kvetov padlým sovietskym partizánom a našim spoluobčanom, ktorí obetovali svoje životy pre priblíženie konečného víťazstva nad fašizmom za našu slobodu.

     So záujmom si vypočuli tragédiu letcov, ktorí havarovali neďaleko Hranovnice, ktorým bol postavený v auguste tohto roku pomník.

     Veľa sa dozvedeli o povstaleckej obci Vernár, kde bolo vybudovaných  11 bunkrov. Ďalej sa dozvedeli o tom, ako povstalci odolávali veľkej presile fašistov celý mesiac a na Koľváči bolo zabitých 6 partizánov.

 

     Žiaci boli radi, že vzdali hold a úctu ruskému poručíkovi Michalovi Adolfovičovi Taturovi, ktorý bol zabitý pri prieskumnej akcii vo Vikartovciach. Od priameho účastníka bojov sa žiaci dozvedeli, že veliteľ – poručík Tatur obetoval svoj život, aby zachránil ostatných 8 prieskumníkov. Bolo im smutno, že o pomník, ktorý postavila pani triedna učiteľka s občanmi Vikartoviec sa nikto nestará.