Hlavná stránka  

 
Gúľalo sa jabĺčko
19.10.2022

 Gúľalo sa jabĺčko

I.T trieda si pripomenula význam zdravej výživy 19. októbra Jabĺčkovým dňom. Žiaci si prezreli krátku prezentáciu o význame zdravej výživy pre naše telo, vypočuli si a dramatizovali rozprávku o jablku, počítali, kreslili, spievali i ochutnávali.