Hlavná stránka  

 
Bezpečnosť na cestách
02.06.2017

 Pre žiakov prvého stupňa našej Základnej školy sa dňa 29.05. 2017 uskutočnila beseda na tému Bezpečnosť a pravidlá cestnej premávky.

Besedu vykonal policajt Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Hranovnici, ppor. Radovan Renner.            

V rámci besedy boli žiaci oboznámení s najdôležitejšími pravidlami bezpečného správania sa na vozovke. Keďže sú naši žiaci každodenne účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodci alebo cyklisti, bola beseda zameraná hlavne na základné pravidlá pohybu v cestnej premávke pešo aj na bicykli. Pripomenuli si tak nutnosť používania bezpečnostných prvkov na cestách, ako reflexné prvky, cyklistické prilby a okuliare. Spomenula sa aj funkcia a činnosť dopravnej a poriadkovej polície v cestnej premávke.

            Naši žiaci neostali pasívni a so svojimi postrehmi a skúsenosťami sa podelili s ppor. Rennerom, učiteľkami a svojimi spolužiakmi. V závere besedy žiaci dostali Osvedčenie o absolvovaní besedy.