Hlavná stránka  

 
(Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta
03.04.2017

 Téma 22. ročníka medzinárodnej súťaže:

(Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta

Pokúste sa zachytiť prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, fotografie, animovaného filmu a komiksu krásu parkov, záhrad, ktoré zdobia nielen okolie domu, či paneláku, ale prinášajú úžitok, relax a potešenie pre oči i dušu.

Poslaním súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a prírode.

Záštitu nad súťažou udeľuje v roku 2017 Zastúpenie Európskej komisie v SRSlovenská komisia pre UNESCO a Európska envirnomentálna agentúra (EEA).

Zdroj: zelenysvet2017.sazp.sk/sk/o-sutazi

       Do tohto projektu sa zapojila aj naša škola, konkrétne žiaci Natália Čonková (5.A), Natália Žigová (5.A), Lucia Hamrozeková (5.A), Vanesa Čonková (5.A), Slavomíra Šarišská (5.A) a Renáta Gabrišová (9.A).