Hlavná stránka  

 
Beseda - návykové látky
17.11.2016

 Aj v tomto školskom roku naša škola nadviazala spoluprácu s príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ v Hranovnici a sociálnymi terénnymi pracovníkmi.

Pri vyhodnocovaní dotazníkov sme zistili, že žiaci v našej škole majú skúsenosti  s návykovými látkami, akými sú alkohol (víno, pivo, aj tvrdý alkohol), tabakové výrobky a rôzne druhy energetických nápojov. Pri tejto príležitosti sme dňa 11.11.2016 uskutočnili besedu so žiakmi druhého stupňa. Hosťami besedy boli príslušníci policajného zboru a p. Sabová – sociálna terénna pracovníčka z obce. V rámci besedy sa okrem spomínanej problematiky – používania alkoholických, tabakových výrobkov a energetických nápojov - zaoberali aj šikanovaním na škole, záškoláctvom a úctou k starším

Veríme, že žiaci si z tejto besedy zobrali ponaučenie.  

Podobné besedy bude škola organizovať pravidelne viackrát v roku.