Hlavná stránka  

 
Okresné kolo v cezpoľnom behu
21.10.2016

OK v cezpoľnom behu sa uskutočnilo 6.10.2016  už tradične v ZŠ Pod lesom v Dolnom Smokovci.

Družstvo dievčat v zložení Simona Čonková 8.A a Samanta Čonková, 8.B. skončilo na 15. mieste.

Družstvo chlapcov v zložení Peter Čonka 9.A, Marek Čonka 9.A a Alex Puška, 7.A  sa umiestnilo  na 7. mieste.

Súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.