Hlavná stránka  

 
Európsky týždeň športu
10.09.2016

Európsky týždeň športu na školách sa začal 10. septembra v Košiciach, ktorý je Európskym mestom športu 2016, a trval do 17. septembra.

V pondelok 12. septembra začalo vyučovanie hodinou telesnej výchovy, na ktorej boli žiaci oboznámení z významom pravidelnej pohybovej aktivity.

Akcie v tomto týždni sa uskutočnili nasledovne:

 

Pondelok, utorok sa konalo školské kolo v malom futbale starších aj mladších žiakov v čase od 12:00 – 15:00, zúčastnených 48 žiakov.

V tom istom čase sa konalo aj školské kolo vo vybíjanej dievčat 5. a 6. ročníkov, 44 zúčastnených.

V stredu sa odohral turnaj vo volejbale starších žiakov a žiačok, žiaci vytvorili 4 miešané družstvá a  1 družstvo učiteľov.

Už druhý rok sa učitelia zúčastňujú tohto turnaja, motivujú žiakov k maximálnemu výkonu a zlepšeniu hernej činnosti.

V piatok sme organizovali Deň športu pre žiakov 0. – 9.ročníkov.

0. – 4. ročníky mali jednoduché pohybové aktivity na ihrisku a potom turistickú vychádzku do okolia.

Žiaci 5. – 9. ročníkov súťažili v kopaní penált, preskokoch vo švihadlách, abeceda futbalistu, ringo. Finále v kopaní penált sa konalo za účasti všetkých žiakov s veľkou eufóriou.

Potom žiaci nafúkali 5 balónov a poslali ich všetkých športujúcim deťom na Slovensku.     

 

Mgr. Viera Krajčová