Hlavná stránka  

 
Deň hlasného čítania
20.05.2016

 Dňa 20. mája sa na našej škole uskutočnil „Deň hlasného čítania.“ Hlasné čítanie bolo zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Žiaci I.stupňa s triednymi učiteľkami plnili rôzne úlohy . Hlasné čítanie1.-4.ročníka bolo zamerané na rozprávky: Janko Hraško, Tri prasiatka, žiaci 0.-tého ročníka pracovali s rozprávkou Červená čiapočka. Každý ročník vytvoril projekt s krásnymi obrázkami, tvorivými príbehmi, pracovnými listami. Žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou, spievali si, hrali pexeso, skladali puzzle k daným rozprávkam.

Žiakom sa tento deň veľmi páčil a bol príjemným spestrením vyučovania.

Foto