Hlavná stránka  

 
Zápis žiakov do prvého ročníka
27.04.2016

      Zápis v našej škole sa uskutočnil 7.-8.4.2016. Deťom sme pripravili zaujímavé úlohy v krajine zvierat. Tu mohli ukázať, ako poznajú čísla, farby, geometrické tvary, ale aj úroveň svojich vyjadrovacích schopností.

     Pri zápise boli prítomní aj školskí psychológovia, ktorí posudzovali ich kognitívne a sociálne schopnosti a zručnosti. 

Foto