Hlavná stránka  

 
Školské kolo pytagoriády
17.02.2016

 Vo februári sa na celom Slovensku, a teda aj u nás uskutočnili školské kolá Pytagoriády.

 

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili Pytagoriády:

 

3. ročník – 8 žiakov – z toho 6 úspešných riešiteľov

4. ročník – 4 žiaci – z toho 3 úspešní riešitelia

5. ročník – 4 žiaci – z toho 0 úspešných riešiteľov

6. ročník – 2 žiaci – z toho 1 úspešný riešiteľ

7. ročník – 2 žiaci – z toho 0 úspešných riešiteľov

8. ročník – 2 žiaci – z toho 0 úspešných riešiteľov

 

V tomto školskom roku považujem súťaž za „úspešnú“, pretože žiaci v riešení úloh získajú už 8, 9 bodov a približujú sa k hranici 10 bodov, čo je úspešný riešiteľ.

V treťom, štvrtom a šiestom ročníku 28. januára riešili žiaci úlohy okresného kola 2014/2015, aby sme zistili, kto je najlepší.

Okresného kola 6. marca sa zúčastnia Ján Pačan zo 4. A (vyučujúca p. uč. Vosovičová) a Helena Kočková zo 6. A (vyučujúca p. uč. Krajčová).