Hlavná stránka  

 
Pravda o drogách
08.03.2016

             Začiatkom marca sa na našej škole uskutočnili prednášky s názvom „Pravda o drogách“, ktoré realizoval pán Peter Remper, pracovník občianskeho združenia Slovensko bez drog. Žiaci 2. stupňa boli pomocou nich bližšie oboznámení s druhmi drog, ich účinkami a dôsledkami ich užívania v každodennom živote človeka (zdravotné komplikácie, vplyv na medziľudské vzťahy, na kvalitu života, ...).