Hlavná stránka  

 
Deň Zeme
22.04.2016

 Deň Zeme - vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

 

Aj žiaci a pedagógovia našej základnej školy sa i v tomto roku zapojili v rámci Dňa Zeme do celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko. My sme si pozmenili  názov na „Vyčistime si dedinu, náš chotár“.         

 

Pripomenuli sme si ho rozhlasovou reláciou, prednáškou, ale aj praktickou aktivitou – deti najprv tvorivo pracovali v triedach na tejto tematike a neskôr sme vyšli do ulíc Hranovnice, aby sme pozbierali odpadky a ukázali, že sa tiež chceme postarať o Zem, ale aj o konkrétne miesto, kde žijeme. Žiakov sme viedli k tomu, aby udržiavali poriadok a čistotu v našej obci a okolo nášho potoka dennodenne.

Odpad sa zbieral podľa ulíc. Vyzbieralo sa 30 vriec odpadu.