Hlavná stránka  

 
Živá červená stužka
27.11.2015

Do vytvorenia „živej Červenej stužky“ sa zapojili najstarší žiaci základnej školy (6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A, 9.B), ktorí si predtým vyrobili červené ruže, ktoré pri fotografovaní dňa 27.11.2015 držali v ruke. Červená ruža sa stala symbolom partnerských vzťahov, o ktoré sa treba starať, aby nezvädli; zároveň každá ruža má aj tŕne, ktoré sú symbolom možných problémov, ktoré však ku vzťahu patria. Tŕňom v oku spoločnosti sa stali aj ľudia, ktorí trpia na HIV, príp. AIDS, no mali by sme k nim pristupovať ako k ostatným ľuďom a starať sa o nich. Zároveň bolo žiakom vysvetlené, čo znamená červená stužka a 1. december, rovnako im boli vysvetlené skratky a teda choroby HIV a AIDS.

 

Mgr. Marta Gregušková

Foto