Hlavná stránka  

 
Deň športu 2015
17.09.2015

 Telesná výchova na ZŠ je zameraná hlavne na všestranný harmonický rozvoj osobnosti, výchovu k priateľstvu, tolerantnosti, idey zdravého a plnohodnotného života. Naším cieľom je dosiahnuť nielen radosť z víťazstva, ale aj radosť zo samotnej pohybovej aktivity.

Na začiatku školského roka organizujeme Deň športu pod heslom „Športom proti drogám“. V tento deň prebiehajú športové súťaže medzi triedami a víťazi postupujú na okresné kolá. Súťaže prebiehali v cezpoľnom behu, volejbale, preskokoch cez švihadlá, v žonglovaní s loptou a skoku do diaľky.

Cezpoľný beh vyhrala Katka Šarišská (7.A), na 2. mieste skončila Mirka Pokošová  (9.A) a na 3. mieste skončila Jesika Čonková (8.A), chlapci - 1. miesto Peter Čonka (8.A), 2. miesto Milan Pačan (8.B), 3. miesto Miro Pačan (8.A) postupujú do OK.

Skok do diaľky vyhral Miroslav Šarišský (8.A) a Katka Šarišská (7.A).

Pozornosť si zaslúži František Hamrozy (8.A) v žonglovaní s loptou - 350 pokusov - 1. Miesto, Miro Pačan v preskokoch cez švihadlo – 305 pokusov - 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnila Simona Kočková (8.A) s 259 pokusmi.

Pripravovali sme sa na penaltový rozstrel. V tejto disciplíne získal 1. miesto Dušan Pačan (9.A) za starších žiakov a Ján Horváth  (5.B) za ml. žiakov, títo žiaci postupujú na OK.

Vo volejbale vyhrali žiaci 8.A triedy a dievčatá z 9.A triedy.

 

Chceme, aby účasťou na rôznych súťažiach získali žiaci iný pohľad na život, ako im v mnohých prípadoch poskytuje prostredie, v ktorom vyrastajú.

 

 

Mgr. Viera Krajčová