Hlavná stránka  

 
Štolcova Hranovnica - pozvánka
23.09.2015

 

Základná škola Sládkovičova 510, Hranovnica

 

  

P O Z V Á N K A

  

  

Pozývame Vás na 8. ročník súťaže v prednese poézie a prózy

 

„Štolcova Hranovnica“

 

ktorá sa uskutoční 6. novembra 2015 o 9.00 hod. v budove ZŠ Hranovnica.

  

Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách:

 

  • poézia mladší žiaci
  • poézia starší žiaci
  • próza mladší žiaci
  • próza starší žiaci

 

 

Do každej kategórie môžete prihlásiť jedného súťažiaceho žiaka. Z organizačných dôvodov  Vás prosíme  nahlásiť súťažiacich žiakov do 30. októbra 2015.

  

S pozdravom

 

                                                                     Mgr. Mária Škovierová

 

                                                                          riaditeľka školy