Hlavná stránka  

 
Hlasné čítanie
19.12.2014

 19.12.2014 sa na našej škole uskutočnilo Hlasné čítanie, ktoré bolo zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Žiaci druhého stupňa (5. - 8. ročníka) plnili rôzne úlohy na jednotlivých stanovištiach. Úlohy im zadávali žiaci 9. ročníka. Zadania boli zamerané na hlasné aj tiché čítanie. Dôraz sme kládli hlavne na čítanie s porozumením.

Na prvom stanovišti si žiaci vybrali spomedzi seba dvojicu, pričom jeden z nich mal za úlohu prečítať krátky úryvok rozprávky. Druhý z dvojice mal pozorne počúvať. Po prečítaní textu nakreslil postavu, ktorá v ukážke vystupovala, napr. Červenú čiapočku, ktorá mala na sebe červené šatôčky, čiapočku na hlave a košík v ruke.

Druhé stanovište bolo rozdelené. Na jednom plnili úlohy žiaci 5. a 6. ročníka a na druhom žiaci 7. a 8. ročníka. Žiaci si zahrali Človeče, nehnevaj sa!, pri ktorom plnili rôzne úlohy (hádanky, vymýšľali básničky...).

Na treťom stanovišti si potrápili svoje hlavičky pri riešení hlavolamov a krížoviek.

Na štvrtom stanovišti si žiaci pozreli film.

Žiakom sa táto akcia veľmi páčila. Bola príjemným a užitočným spestrením vyučovania.