Hlavná stránka  

 
Vianočná akadémia
18.12.2014

Naša škola, pri príležitosti osláv najkrajších sviatkov v roku, zorganizovala Vianočnú akadémiu 2014. Vo štvrtok  18. decembra 2014 sme sa predvianočne naladili v priestoroch kultúrneho domu  v Hranovnici .

V úvode programu pani riaditeľka školy Mgr. Mária Škovierová  predniesla svoj vianočný príhovor, zavinšovala publiku a popriala všetkým pokojné vianočné sviatky. Žiaci našej školy pod vedením p. učiteliek tento čas  spríjemnili svojím rodičom  krásnym programom.

Vo vianočnej akadémii sme mohli počuť a vidieť  ako sa žiaci kreatívne prejavili v hovorenom slove,  v hre na flaute , ako i v prednese básní,  novoročných vinšov, v speve a v  typickom tanci pre naše deti.

Tento program bol pripravovaný  s láskou a rodičia ho odmenili potleskom.

Na záver vystúpil starosta obce p. Vladimír Horváth,  poďakoval pedagógom a účinkujúcim,  ktorých odmenil sladkosťami a poprial všetkým prítomným šťastné a veselé vianočné sviatky.

 

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto pekného podujatia ďakujeme!