Hlavná stránka  

 
Deň športu
25.09.2014

 DEŇ ŠPORTU

 

Telesná výchova na ZŠ je zameraná hlavne na všestranný harmonický rozvoj osobnosti, výchovu k priateľstvu, tolerantnosti, idey zdravého a plnohodnotného života. Naším cieľom je dosiahnuť nielen radosť z víťazstva, ale aj radosť zo samotnej pohybovej aktivity.

Na začiatku školského roka organizujeme Deň športu pod heslom „Športom proti drogám a obezite“. V tento deň prebiehajú  športové súťaže medzi triedami a víťazi postupujú na okresné kolá. Súťaže prebiehali v cezpoľnom behu, malom futbale mladších a starších žiakov, volejbale, preskokoch cez švihadlá, v žonglovaní s loptou.

Cezpoľný beh vyhrala Miroslava Pokošová, na 2. mieste bola Jesica Čonková  a na 3. mieste Božena Čonková - postúpili na okresné kolo, v súťaží chlapcov bol na 1. mieste Miroslav Šarišský, na druhom mieste  Jozef  Holub  a  na   3. mieste  Marek Horváth, tiež postúpili na OK.

V malom futbale starších žiakov vyhrali chlapci 9.A a 9.B, mladších žiakov 6.A a budú reprezentovať školu v obvodovom kole.

Vo volejbale vyhrali žiaci 7.A  triedy a dievčatá 7.A  triedy. Pani učiteľka Mgr. Krajčová pokračuje naďalej v súťaži MIDICOOL vo volejbale.

Školské kolo vo vybíjanej vyhrali dievčatá z 5.A a postupujú na obvodové kolo.

František Hamrozy vyhral abecedu futbalistu – 326 pokusov.

V preskokoch cez švihadlo boli na 1. mieste Miroslava Pokošová – 613 preskokov, Simona  Bangová – 340  preskokov.

Chceme, aby účasťou na rôznych súťažiach získali žiaci iný pohľad na život, ako im v mnohých prípadoch poskytuje prostredie, v ktorom vyrastajú.

 

Mgr. Viera Krajčová