Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
0. ročník (0.A, 0.B, 0.C) - domáce úlohy
05.04.2020

V súlade s usmernením MŠVVaŠ o možnosti samoštúdia žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie uverejňujeme:

Študijné materiály (pracovné zošity (PZ) a pracovné listy (PL)), zamerané na opakovanie, precvičovanie a upevňovanie už prebratého učiva z rôznych oblastí výučby – vhodné aj na samoštúdium.

Tieto PZ a PL boli odovzdané rodičom žiakov dňa 06. 04. 2020, čo potvrdili svojim podpisom.

Žiaci ich vypracujú podľa usmernení v daných PZ a PL s pomocou rodičov, alebo starších súrodencov.

Vypracované PZ a PL žiak odovzdá učiteľovi po príchode do školy, hneď po skončení karanténnych opatrení, poprípade podľa informácií a inštrukcií, ktoré budú zverejnené na WEB stránke školy, alebo prostredníctvom obecného rozhlasu – priebežne.

Ukážka tvarov čísel a ich písanie: číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4 číslo 5 číslo 6

Ukážka tvarov písmen: písmeno A,a písmeno E,e písmeno I,i písmeno L,l písmeno O,o písmeno U,u

Písanie písmen - pracovné listy: písanie A,a písanie E,e písanie I,i písanie L,l písanie M,m písanie O,o písanie U,u