Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
1. ročník (1.A, 1.B, 1.C) - domáce úlohy
05.04.2020

Rodičia žiakov prvých ročníkov prevzali zo školy učebnice a zošity spolu so zadaním úloh v pracovných zošitoch. Na tejto stránke sú zverejnené ďalšie pracovné listy a aj pokyny na mesiac apríl a máj.

 

Pracovné listy z matematiky nájdete  na tomto odkaze

Pracovné listy zo slovenského jazyka nájdete  na tomto odkaze

Pokyny spolu s časovým harmonogramom na vypracovanie jednotlivých úloh počas samoštúdia nájdete  na tomto odkaze